Låg kunskap om Sveriges vanligaste ätstörning

Hetsätning är den vanligaste formen av ätstörning men inom vården finns för lite kunskap menar forskare.


I många länder är hetsätsningsstörning den vanligaste typen av ätstörning. Inga studier har undersökt hur många som är drabbade i Sverige men internationella studier tyder på att omkring 1,5 procent av befolkningen drabbas någon gång under sin livstid. Det innebär att ungefär 150 000 personer skulle vara drabbade i Sverige men andra uppskattningar pekar på så mycket som 4 procent av befolkningen.

Forskare menar också att det kan vara den farligaste ätstörningen.

– Vi ser väldigt höga tal av psykisk sjukdom och många medicinska sjukdomar, i princip ser vi problem med alla kroppens funktioner, säger Cynthia Bulik professor vid Karolinska institutet, till Ekot.

Trots det, menar Cynthia Bulik, saknas kunskap om hetsätningsstörning inom vården.

Hetsätningsstörning innebär att patienten äter ovanligt mycket mat vid ett tillfälle, men till skillnad från bulimi, kompenseras det inte med metoder att bli av med maten som överdriven träning, kräkning eller laxermedel.