Artiklar

Självhjälp vid hetsätningsstörning

Vid hetsätningsstörning har terapiformer som KBT visat sig effektiva men självhjälpsmetoder kan också hjälpa dig att komma till nya insikter om vad hetsätningsstörning är och hur din kropp fungerar.