Bulimi

Bulimi är en ätstörning som gör att du bantar, hetsäter och kräks. Det är svårt att bli frisk från bulimi på egen hand. Det är därför viktigt att du söker vård. Det går att bli helt frisk från bulimi.


Symptom på bulimi – hetsätning och diet

bulimi

Bulimiker är oftast normalviktiga. Därför kan ätstörningen hållas gömd i flera år innan den upptäcks.

Ätstörningen bulimi innebär att du försöker att gå ner i vikt genom att äta alldeles för lite. Detta leder till extrem hunger som leder till hetsätningar.

För att kompensera för det som du fick i dig under din hetsätnings kräks du upp maten, tränar, använder laxeringsmedel och/eller går på diet. Efter varje hetsätning lovar du själv att det aldrig ska ske igen.

Att inte kunna kontrollera maten och hetsätningen leder till skam och självförakt.

Psykiska symptom
  • Självförakt
  • Humörsvängningar
  • Koncentrationssvårigheter och trötthet
Fysiska symptom
  • Ofta normalviktig
  • Svullnad
  • Frätskador på tänder
  • Magproblem
Bulimi kan leda till farliga konsekvenser

Kroppsliga konsekvenser av bulimi kan vara blödningar i matstrupe, frätskador på tänderna, spottkörtelsvullnad och hjärtarytmier på grund av rubbad vatten- och saltbalans.

Men det brukar vara de sociala konsekvenserna som är mest betydande. Eftersom bulimiker undviker sociala tillställningar som innehåller någon form av ätande så får du svårt att upprätthålla relationer.

Ensamhet, meningslöshet och självförakt riskerar att leda till självmord.

Det är inte heller ovanligt att bulimiker även lider av ett annat missbruk så som alkohol eller droger.

Behandling

Det är svårt att bli frisk från bulimi på egen hand. Därför är det viktigt att du söker vård. Gör detta så snabbt som möjligt.

Här får du hjälp

Om du är ung kan du vända dig till BUP, din ungdomsmottagning eller till skolhälsovården.

Du som är vuxen kan vända dig till din vårdcentral. Därifrån skickar din läkare en remiss till en ätstörningsklinik.

I vissa landsting kan du själv söka vård direkt till en ätstörningsklinik utan remiss.

Finns många olika behandlingsalternativ

För att du ska få rätt behandling får du först göra en utredning så de vet exakt hur just din ätstörning ser ut.

Därifrån kan du och din handläggare diskutera olika behandlingsalternativ så som behandlingshem, dagverksamhet, gruppterapi, individuell terapi med mera.

Så går behandlingen till

I behandlingen får du hjälp att förändra ditt ätbeteende, hjälp att äta regelbundna måltider och rätt form av mat.

Du får också hjälp med att sluta hetsäta genom att skriva en matdagbok. Då kan du se vad som triggar i gång en hetsätning hos dig. Med hjälp av terapi kan du titta närmare på de tankar och känslor som utlöser hetsätningar.

Vissa personer behöver mer fokusering på känslolivet och en del personer behöver mer fokusering på ätbeteendet.

Det är även viktigt med information om mat, kropp och kost då bulimiker ofta tror att de är proffs på nutrition men istället har en väldigt skev bild av det hela.

För mer och djupare information

Bulimi.se kan du läsa mer om ätstörningen. Du kan exempelvis testa dig om du har bulimi, hur du som anhörig ska agera och hur du blir frisk steg för steg.