Anorexia

En procent av alla tonårsflickor lider har diagnosen anorexia. Men mörkertalet är stort. Hos de som drabbas är ungefär tio procent killar. På senare tid har anorexia även krympt ner i åldrarna.


anorexia

En anorektiker upplever att hon är tjock trots att hon väger för lite.

Vad är anorexia?

Anorexia är en ätstörning som ofta innebär självsvält och undervikt. Detta gör sjukdomen till den allvarligaste ätstörningen då dödligheten är stor; främst på grund av komplikationer av svält samt självmord.

Själva ordet anorexia betyder ”aptitlöshet” vilket kan ge en fel bild av ätstörningen då det inte handlar om aptitlöshet.

Vid anorexia väljer man istället att inte äta, trots hunger, på grund av en stark rädsla för att gå upp i vikt.

Symptom på anorexia

Anorektiker bygger ofta sin identitet kring svält och att vara mager.

Psykiska symptom
  • Stark viktfobi
  • Livrädd för att gå upp i vikt
  • Störd kroppsuppfattning
  • Stolt över att vara mager, om du inte är mager är du värdelös
  • Prestationsångest, du känner att du måste prestera till max och vara perfekt
  • Matfixering och kraftig bantning
Fysiska symptom
  • Undervikt
  • Mensen har upphört
  • Ökad kroppsbehåring
  • Sänkt kroppstemperatur
Leder ofta till depression

Att ha en ätstörning leder ofta till depression. Detta eftersom det enda som blir viktigt i din värld är att nå overkliga mål och ideal. Vilket gör att allt annat i livet som brukade vara viktigt tappar sin mening.

Behandling

Om du misstänker att du lider av anorexi ska du så snabbt som möjligt söka behandling för detta. Ju mer tiden går desto svårare är det att bli frisk och ta sig ur det.

Här får du hjälp

Du kan söka hjälp på flera vårdenheter för ätstörningar. Om du är ung kan du vända dig till ungdomsmottagningen, BUP eller skolhälsovården.

Är du vuxen kan du vända dig till din vårdcentral. Därifrån får du en remiss till en ätstörningsklinik. I vissa landsting kan du kontakta ätstörningsmottagningen direkt.

Det finns även privata behandlingshem men dessa måste du betala för själv.

Så ser behandlingen ut

Första steget i vårdbehandlingen är att börja äta normalt. Detta kräver mycket av dig själv då du måste gå emot det starka inre motståndet att äta. Men med rätt hjälp, stöd, trygghet och information kring mat och kropp så får du hjälp med detta.

Du kommer även att få hjälp med att rätta till din självbild och andra svårigheter med hjälp av terapi.

Det finns olika behandlingsformer för vård av ätstörningar. Så som behandlingshem, dagverksamhet, individuella samtal, gruppterapi med mera. Vilken behandlingsform som passar dig bäst får du och din utredare tillsammans komma fram.