Statistik över ätstörningar i Sverige

Ätstörningar i Sverige ser ut att öka och bli allt vanligare. Hur många som är drabbade är dock svårt att veta då de flesta inte söker vård. Enligt en ny undersökning så svarade var femte tjej att de lider av någon typ av ätstörning.


statistik över ätstörningar i SVerige

Var femte ung tjej uppgav att de lider av en ätstörning i undersökningen ”Ung röst”.

Hur många lider av en ätstörning?

Det finns ingen exakt siffra på hur många som lider av en ätstörning. Men enligt siffror från KÄTS är det ungefär 100 000 personer som har en diagnostiserad ätstörning.

Stort mörkertal då få söker hjälp

Man tror att bara tio procent av alla som har en ätstörning får diagnos och behandling för detta.

Dessutom tar det i medeltal åtta år från det att ätstörningen uppstår till dess att den bli behandlad. 

Var tredje kvinna kan lida av UNS

Den vanligaste ätstörningsformen är ätstörningen UNS som den senaste tiden har ökat rejält. UNS innebär att du uppfyller några kriterier för anorexi eller bulimi men inte alla.

Enligt Mando beräknas var tredje kvinna i Sverige lida av UNS.

Var femte tjej kan lida av en ätstörning

Enligt undersökningen Ung Röst som frågat 25 000 barn och ungdomar i hela Sverige frågor om skola och privatliv så svarade var femte tjej att de har haft någon ätstörning det senaste året.

Ätstörningar ser ut att öka i samhället

Det finns indikationer på att ätstörningar ökar i vårt samhälle.

Viss forskning tyder också på att ätstörningar blir vanligare bland de som tidigare inte förknippats med sjukdomen så som män och äldre kvinnor.

Även hos barn, som inte har kommit i puberteten, har ätstörningar (främst anorexi) ökat.

Riskålder

Mellan 13 till 30 år är det som störst risk att du drabbas av en ätstörning.

Anorexi drabbar oftare yngre flickor och tonåringar där den gemenssnittliga debutåldern är 15 år. Medan bulimi brukar debutera i 20-års ålder. 

Skillnader mellan olika ätstörningar

En procent av alla flickor och unga kvinnor i Sverige mellan 13-30 år har diagnosen anorexi.

Bulimi är något vanligare där två procent av flickor och kvinnor mellan 13-30 år har diagnosen bulimi.

Ätstöningen UNS är dubbelt så vanlig än anorexi och bulimi tillsammans.

Tänk på att dessa siffror ovan bara räknar de som fått diagnos för sin ätstörning. Många söker inte vård och därför finns det ett stort mörkertal.

Ätstörningar hos män

Ätstörningar är vanligare hos kvinnor än hos män och därför bygger (tyvärr) mycket av statistiken endast på kvinnor. Det saknas också väldig mycket forskning på ätstörningar hos män.

Studier på anorexi visar att 90 procent av de som drabbas är kvinnor och 10 procent är män. För bulimi och UNS finns det inga siffror att tillgå.

Eftersom ätstörningar ofta räknas som en kvinnosjukdom så finns det förmodligen ett stort mörkertal bland män.