Fakta

Olika typer av ätstörningar

Om dina tankar på mat, kropp och vikt får så mycket uppmärksamhet att det påverkar ditt liv så kan du lida av en ätstörning. Men ätstörningar kan se väldigt olika ut, och vissa syns inte heller på din kropp. Det handlar istället om dina tankar och ditt förhållande till din kropp.

Test: Har du en ätstörning?

Din fixering kan vara en ätstörning

Anorexia

Undervikt, skev kroppsuppfattning samt en rädsla för att gå upp vikt

Bulimi

En ond cirkel av bantning och hetsätning

Ortorexi – är du sjukligt hälsosam?

En fixering vid nyttig mat och träning

Hetsätningsstörning

Hetsätningsstörning är en vanlig ätstörning i Sverige och präglas av episoder då du äter en stor mängd mat under en kort tid. Känslor av skam, skuld och äckel efter en episod är faktorer som triggar en ond spiral och triggar nya episoder. Depression, nedstämdhet och ångest hör också till hetsätningsstörning. Ju tidigare du söker behandling desto snabbare kan du tillfriskna.

Hjälp vid ätstörningar

Det är viktigt att du vet om att det finns hjälp att få, bra hjälp. Det är därför viktigt att du talar om för något vad du brottas med.

Behandling

Olika behandlingar beroende på vad som passar dig

Anhörig till någon med en ätstörning?

Lider en närstående till dig av en ätstörning?

Statistik över ätstörningar i Sverige

Så många lider av en ätstörning