Koppling mellan autism och anorexi upptäcks

Fastän ätstörningen hos kvinnor som haft anorexi klingat av och de uppnått normalvikt, uppvisar de fortfarande autistiska drag, enligt forskning vid Sahlgrenska akademin.


– En traditionell ätstörning brukar kopplas ihop med fixering vid mat och vikt, men det finns också väldigt mycket andra tankar och beteenden hos anorektiker som man tidigare trott var typiska för autism, säger Louise Karjalainen, disputerad forskare inom neuropsykiatri och psykolog vid Gillbergcentum i Göteborg.

Att personer med autism har ett stört ätbeteende är känt sen tidigare. Men det har länge varit oklart om det typiskt autistiska beteendet kring mat också finns hos de personer med anorexia nerovsa.

Trots att drygt 30-tal kvinnliga anorektiker – som var delaktiga i Sahlgrenskas studie – tillfrisknande efter ett års tid kvarstod de tankemönster och beteenden kring mat som annars kännetecknar personer med autism.

Obekvämhet vid matbordet kvarstod

De fungerade bättre kognitivt när de gick upp i vikt, men det sociala kring måltiderna fungerade ändå inte. Att skära mat och tugg samtidigt var svårt, vilket är sådant som också utmärker autismgruppen.

– Deras generella ätbeteende förbättrades under uppföljningsåret, men det var specifikt utmärkande att de var kvar på samma nivå i sitt autistiska beteende kring måltiderna, säger Louise Karjalainen.

Undersökningar med magnetkamera visade också att kvinnor i gruppen hade samma förändringar som kvinnor med autism i de delar av hjärnan som är kopplade till social kognition.

Mer forskning väntar

– Vi behöver veta mer för att förstå hur det här hänger ihop, men vi har i alla fall fått korn på något, säger Louise Karjalainen, som tror på förändrad vård för anorektiker framöver, säger Louise Karjalainen och fortsätter:

– Det är självklart att anorexivård måste vara matfokuserad, det handlar först och främst om att rädda liv, men också andra faktorer är viktiga för att minska risken för återfall och för att få personerna friska på alla plan.