Innovation & Forskning

Låg kunskap om Sveriges vanligaste ätstörning

Internationella studier tyder på att 1,5 procent av befolkningen drabbas alltså 150 000 personer i Sverige, men det kan vara så mycket som 4 procent.

Elektrisk stimulering av hjärnan kan behandla anorexi

Elektrisk ström har redan undersökts som behandling vid bulimi. Nu testas elektrisk stimulering av hjärnan som behandling för ätstörningen anorexi.

Koppling mellan autism och anorexi upptäcks

Fastän ätstörningen hos kvinnor som haft anorexi klingat av och de uppnått normalvikt, uppvisar de fortfarande autistiska drag, enligt forskning vid Sahlgrenska akademin.

Frivillig inläggning – ökad påverkan för ätstörningspatienter

En rapport från Stockholms centrum för ätstörningar visar att möjligheten att själv kunna lägga in sig för heldygnsvård stärker patienternas delaktighet och ökar deras eget ansvarstagande.

Så vänds hjärnsignaler upp och ned vid ätstörning

Hjärnsignaler upp och ned vid ätstörningar

Förbjöd ord på Instagram, gjorde saken värre

I 2012 gjorde Instagram ett försök att ta sig an det växande nätverket av användare som publicerade uppmuntrande bilder och texter om ätstörningar.

Ny lag kan minska köerna till ätstörningsklinikerna

Nu är det möjligt för personer med en ätstörning att söka öppen specialistvård vart som helst i landet. På detta sätt kan hjälpen komma snabbare om du bor i ett landsting som är hårt belastat.